top of page

תרומה חודשית/חד פעמית לילדי וצעירי האגודה הישראלית לכפרי ילדים

הצטרפו אלינו כשותפים ויחד נשנה את גורלם

בזכות התמיכה והשותפות לדרך של אנשים כמוך, אנו מסוגלים לספק לילדים מענה לצורכיהם הרגשיים, הרוחניים והפיזיים.

אנו מזמינים אותך להצטרף ולהפוך לחלק מהותי, חשוב ומשפיע לטובה בעשייה למען ילדים בסיכון בישראל!

דרכים נוספות לתרום

מורים, אנשי מקצוע בתחום הסוציאלי והטיפולי, מדריכים, כתבים, עורכים, צלמים ועוד בעלי מקצוע יכולים להיות חלק מהפעילות הענפה והחשובה למען ילדים.

תרומה חד פעמית

בזכות תרומתך יתאפשר לתת לילדים עזרה נוספת במימון שיעורי עזר ובשיעורי למידה מתקנת, במימון של טיפולי שיניים וברכישה

של תרופות יקרות במימון טיפולים נפשיים,

במימון חוגים ופעילויות העשרה,

תרומה קבועה

בתרומה חודשית קבועה וצנועה אתם מצטרפים בעזרה גדולה מאוד עבור התקציב החודשי לילדי הכפרים. בזכות תרומתכם נבטיח שלא תחסר התמיכה לפעילות הנחוצה לעתידם

"ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

bottom of page