top of page

 תרומה חודשית לכפרי הילדים

התרומה החודשית שלך תועבר לטובת תקציב שנתי של ילד/ה מהכפר.

לכל ילד בכפרי הילדים SOS קיימת תוכנית אישית שנבנתה על ידי העובדים הסוציאליים בעמותה בקפידה רבה לאור מצבו הנפשי וההיסטוריה הרפואית של הילד. משום שלא ניתן חוקית וגם לא מומלץ לחשוף את תמונת הילד שאותו תממן,

הערות נוספות:

1. קבלה תשלח בכל חודש ישירות למייל

2. במידה ותרצה מכל סיבה להפסיק או לשנות את סכום התרומה החודשית אנא שלח מייל ל - info@soschildren.org.il והנושא יטופל.

3. לעמותה טופס ניהול תקין 2017 ואישור תרומות לפי סעיף 46א

תודה רבה על עזרתך! ♥

bottom of page