top of page

כפרי ילדים sos- יום השואה

שמי סנדרה נכדתם הגאה של רבקה וליצ'ה בללי ,הגעתי הערב לספר לכם את הסיפור של משפחתי . סבא וסבתא שלי ילידי האי קורפו ביוון. סבי וסבתי גדלו באי קסום בקהילה יהודית תוססת ומכאן המשיכה סנדרה וסיפרה לנו את סיפור המשפחה שהגיעה למחנות הופרדה וחלקה הגדול לא שרד את השואה. הקומץ שנותר מתאחד לאחר השיחרור מהמחנות ועולה לישראל .

סבא וסבתא לא שכחו מעולם ודאגו לשמר את עברם על ידי סיפורים שעליהם גדלנו,מסורת נפלאה,שירים,ריקודים ומוזיקה . אני נושאת את זכרם בלב והם הם איתי ובליבי יום יום , אני מרגישה מחויבות לספר את סיפורם ובעיקר את אהבתם לחיים ושמחתם על כל יום שאלוהים נתן להם על פני האדמה .

כדי לזכור ולעולם לא לשכוח על ידי השמאלית מקועקעת המילה זואי..שמשמעותה ביוונית חיים

ישבנו מרותקים ילדים וצוות ושמענו את סיפור משפחת בללי בסוף הערב הילדים שאלו את סנדרה שאלות היה ערב מרגש מאוד אשר המסר שסנדרה באה להעביר לנו שצריך לאהוב את החיים ולמצות כל יום על פני האדמה בעשיית טוב ובהרבה הערכה למה שיש לנו.


bottom of page