top of page

בית חדש לילדי כפרי SOS נרדים!בשנה וחצי האחרונות התחלנו מהפכה, המהפכה אומרת שמגיע לילדי הפנימיות יותר! מגיע להם לחיות בבתים שלא רק מלאים בחום ואהבה, אלא גם בבתים שראויים מבחינה פיזית שניסים יתרחשו בתוכם.

בשנה וחצי האחרונות הצלחנו לשפץ בכפר 13 משפחתונים שהיו זקוקים לשיפוץ.

יצרנו בכפר מציאות אחרת ברמה הטיפולית והחינוכית.

בטקס אתמול חנכנו את הבית האחרון ששופץ, כולל הציוד החדש שנתרם על ידי עמותת חזון לישראל - מוזמנים לצפות בסרטון :)

תודה רבה לכל המשתתפים בטקס, ראש העיר עו"ד ניסן בן חמו, מנהלת מחלקת רווחה ערד עליזה בראון, מנכלית כפרי ילדים SOS נלי גבע, בתיה וברי סגל מעמותתחזון לישראל שתרמו את הציוד לבתים גם בכפר מגדים וגם בכפר נרדים,

יו"ר ועד מנהל נתן מאיר, נדין ז'ינו מהקרן ליידות וכל האורחים שהגיעו ועשו הכל למען הפרויקט הזה.bottom of page