top of page

חג הסיגד בכפר נרדים אגודת SOS כפרי ילדים במחווה מרגשת לכבוד הקהילה

חג הסיגד הינו חג של הקהילה האתיופית החל חמישים יום לאחר יום הכיפורים,

לחגיגות שנערכו בכפר נרדים הוזמנו חברי הקהילה האתיופית שנהנו מאירוח חגיגי והופעת ריקודים מסורתיים. את הרעיון לחגיגת החג יזמו אם בית וילדה מהכפר שרצו לקיים את החגיגות על פי המסורת האתיופית.אגודת SOS כפרי ילדים מהווה בית לילדים מרקעים אתניים שונים. הכפר והבית מהווים את הקהילה והמשפחה ומאפשרים תחושה של גיבוש. בכפר נרדים מעניקים תחושת משפחתיות הנוטעת בילדי הכפר חוזק פנימי המשתלב באישיותו של הילד ומורגש גם כלפי חוץ, בהתנהלות הילדים מול הקהילה הרחבה בעיר ערד, במוסדות הפעילות והחינוך החיצוניים, לדוגמת בית הספר.

נלי גבע, מנכ"לית אגודת SOS כפרי ילדים:"הכפר מתנהל כמיקרו-קוסמוס של החברה הישראלית ומשמש בית לילדים בסיכון מהעדה האתיופית, יוצאי מדינות חבר העמים לשעבר, ילדי עובדים זרים וכן ילדים ממוצא בדואי. חשוב לנו לחבר את ילדי הכפר לשורשים שלהם ולתת ביטוי לתרבויות המגוונות של ילדים בני כל העדות והדתות המתגוררים בכפר. על כן, חגיגות הסיגד הן חלק מרגש מתוכניתנו לשימור המסורת."

חגיגה גדולה בכפר


bottom of page