top of page

ציוד לחדרי ילדים בסיכון הפרויקט של SOS כפרי ילדים


מטרת הקמפיין הוא לתמוך במשפחתונים ולגייס את הציוד החדש עבור הילדים ולשמח את הילדים.

לאחרונה, לאחר סיוע רב של קרנות, משרד הרווחה ואנשים פרטיים טובים, הצלחנו לשפץ את כל הבתים עבור הילדים ואם הבית שיוכלו לחיות בצורה טובה, עם תנאים טובים יותר.

אנו נמלא בציוד מלא 2 בתים שבכל בית יש 5 חדרי

ילדים – העלות שאנחנו זקוקים להשלמת פרויקט זה

הוא בעלות של 89,000 ש"ח עבור 10 חדרי ילדים.


bottom of page