top of page
Untitled design-4-2.png

מה_נשתנה?

הקמנו מרכז חירום 

לילדים בגיל 3-14 שהוצאו מהבית בשל סכנה מיידית

בונים מרכז טיפול ולימוד

בית ספר לילדי מרכז החירום  

פתחנו 2 מועדוניות חדשות  

לילדים מהחברה הבדואית

שיפצנו 3 דירות צעירים 

דירות לבוגרי פנימיות רווחה

התחדשנו ב 2 חדר כושר

בכפרי הילדים שלנו - מגדים ונרדים

העשרת 2 פינות חי

טיפול רגשי בעזרת חיות בכפרים

המשכנו עם חוג הגלישה

גלישה טיפולית לילדי כפר מגדים

השקנו מטבח לימודי

שיעורי בישול טיפוליים בכפר נרדים

התחדשנו בחדר מוזיקה

בניית הרכב מוזיקלי בכפר נרדים

מקום לחלומות נוספים

מוזמן/ת לעזור לנו להגשים...

Untitled (100 × 100 px).png

בזכותכם הילדים פורחים. חג אביב שמח!

תודה ענקית על השותפות 

bottom of page