top of page

קרן סבא - גוטר:

אנחנו קוראים לבוגרים להשתמש באפשרות של הגשת בקשות לקרנות.

הסבר בנוגע לשתי הקרנות לסיוע לבוגרי הכפרים:

קרן ישראל סבא הוקמה בשנת 1978 סמוך לאחר פתיחתו של כפר הילדים נרדים.

קרן ברנר - גוטר נוסדה בשנת 1987.

הקרנות הוקמו על ידי ד"ר משה אריה קורץ שהיה היוזם והמייסד של כפרי הילדים נרדים ומגדים.

הקרנות נרשמו  כהקדש והמשמעות היא שהמטרות שלהן מוגדרות בתקנון, ניתנות לשינוי רק באישור בית משפט והן  נתונות לביקורתו של רשם ההקדשות שהוא זרוע של רשות התאגידים.

לקרנות יש ועד מנהל והיו"ר היא עו"ד שלומית רובין.

המטרות של קרן ישראל סבא  כפי שנקבעו בתקנון הן סיוע לבוגרי הכפרים אשר סיימו את שירותם הצבאי (או שירות לאומי) והם בראשית דרכם לחיים עצמאיים.

המטרות של קרן ברנר - גוטר הן דומות והן מיועדות לבוגרים גם אם לא שרתו בצבא.

הקרנות  יכולות  לסייע לבוגרים  ברכישת מקצוע, בלימודים גבוהים, בהשתתפות בשכר דירה לשנה - שנתיים, לרכישת ציוד בסיסי לדירה, כגון מקרר, כיריים, מכונת כביסה וכד' וכן לשם השקעה ראשונית בפתיחת עסק עצמאי.

הסיוע אינו ניתן לבוגר עצמו אלא משולם ישירות למוסד הלימודים או לספק.

כל בוגר של SOS כפרי ילדים יכול להגיש בקשה לסיוע.

טופס הבקשה נמצא  במשרד של הנהלת הכפרים. יש למלא את הטופס, להחתים את אם הבית ואת מנהל הכפר ולהגישו לקרן באמצעות מנהל הכפר או בפניה ישירה לעו"ד שלומית רובין באמצעות מייל:  r.shlomit1@gmail.com

על פי קריטריונים שהקרנות קבעו ניתן להגיש בקשות עד לתום 10 שנים מסיום השהות בכפר. יו"ר ההקדשים נוטה להתגמש בנושא הזמן

הועד המנהל של הקרנות  דן בבקשות, אם יש צורך הוא משלים פרטים בשיחה עם הפונה ולאחר מכן מודיע  לפונה את ההחלטה שנתקבלה בעניינו.

לארח שקראתם את הקווים המנחים במודל הכפר, חשוב להדגיש את הטיפול המשפחתי ארוך הטווח של כפר הילדים SOS המבוסס על ארבעה עקרונות יסוד: האם, אחים ואחיות, הבית והכפר

קרא עוד

קווים מנחים במודל כפר SOS - בואו לקרוא את 10 הסעיפים להם אנחנו מחוייבים בתור אירגון לטובת כל ילד/ה

קרא עוד

בואו לראות את פרויקט השיפוצים בכפרים

לאחרונה, לאחר סיוע רב של קרנות, משרד הרווח ואנשים פרטיים טובים, הצלחנו לשפץ את כל הבתים עבור הילדים בכפרים ואם הבית שיוכלו לחיות בצורה טובה, עם תנאים טובים יותר.

קרא עוד

מה חדש בכפרי ילדים?

חדשות מרגשות מתוך חיי היום-יום של הילדים בכפרים שלנו. ידיעות על שיתופי פעולה בין ארגונים שונים. דיווח על קבלת תרומות למען ילדי הכפרים מחברות וארגונים. ועוד מגוון רחב של ידיעות וחדשות.

"חדשות ועדכונים שוטפים מהכפר"
SOS כפרי ילדים
bottom of page