top of page

התרומה החודשית שלך תועבר לטובת תקציב שנתי של הילדים מהכפר.

לכל ילד/ה בכפרי הילדים SOS קיימת תוכנית אישית שנבנתה על ידי העובדים הסוציאליים בעמותה בקפידה רבה לאור מצבם הנפשי וההיסטוריה הרפואית.

התרומה החודשית שלך באה לממן את העלויות הנדרשות לילדים בכפר שזקוקים לך על מנת לשמור על היציבות ועל התקווה לעתיד טוב ומוצלח יותר! 

תודה רבה ♥

הערות נוספות:

1. קבלה תשלח בכל חודש ישירות למייל

2. במידה ותרצה מכל סיבה להפסיק או לשנות את סכום התרומה החודשית אנא שלח מייל ל - info@soschildren.org.il והנושא יטופל.

3. לעמותה טופס ניהול תקין 2017 ואישור תרומות לפי סעיף 46א

תודה רבה על עזרתך! ♥

אישור שימוש במרחב הציבורי - פברואר מרץ
אישור שימוש במרחב הציבורי - דיילים
טבלת מיקומי רחובות - ינואר
bottom of page